Nero / Alessandro Neretti

12 mei – 27 augustus 2017

Nero / Alessandro Neretti

Life is a burning tire

Nero is niet alleen een visueel kunstenaar en surfer, maar hij is ook een kritische observant van de hedendaagse maatschappij. Hij is daarbij op een persoonlijke en expressieve zoektocht naar processen en de dynamiek in samenleving, politiek en economie, die hij met een ruime dosis cynisme en een onbeschaamde blik tegemoet treedt. De nadruk ligt hierbij op persoonlijke en collectieve vervulling van het verlangen, het lichaam en het symbool. Door het vervormen en combineren van tekst en beeld creëert de kunstenaar een rimpeling in vaste, geaccepteerde betekenissen en denkprocessen van mensen. Hierdoor wordt men gedwongen om zijn interpretatie te herzien waardoor er nieuwe, verrassende denkbeelden ontstaan.

Voor museum Beelden aan Zee heeft hij een site-specific project ontwikkeld waarin zijn manier van werken terugkomt en waarmee hij de bezoeker een andere kijk op onze tijd geeft. 

U bent hier